Senyals Subalternes

tumblr_ohvxpmmmK61vp000ao1_1280A partir de la incitació de Regina de Miguel a explorar la sonoritat en Aura Nera, des de la zona d’aprenentatges i recerca col·lectiva engegada per Infra- entorn de la política inscrita en les infraestructures, ens proposem interrogar-nos per la manera en què sovint les tecnologies del sonor releguen determinats sons a un llindar de subalternidad. Ens preguntem, doncs, per aquells sons que són esborrats, minimitzats o ignorats per una freqüència que amaga un règim sonor fos del com és necessari dissentir i intervenir. Un règim sonor que silencia les memòries dissonants i oblida l’escolta com un procés del balboteig, de la indeterminació ontològica. Per a això, la proposta de recerca de la zona4 de Infra- és construir col·lectivament nostra pròpia infraestructura per atendre, registrar, remeiar i retransmetre sons.

Als participants se’ls farà arribar el text “What Is the Measure of Nothingness? Infinity; Virtuality; Justice” de Karen Barad, que funcionarà com a base per a l’activitat, que consta de dues parts:

El taller es basa en la construción d’un kit que permetrà rebre freqüències de radi d’origen natural, per a això es proporcionarà als assistents un kit. Aquest Kit està compost per un dispositiu electrònic DIWO (receptor de senyals) i una Antena. Durant les jornades de taller construirem ajuntis tots dos dispositius.

Dijous 15 (de 17 a 21h): introducció i muntatge del kit DIWO (do it with others).

Divendres 16 (de 17 a 21h): muntatge de l’antena.

Dissabte 17 (de 10h a 14h): muntatge emissor/receptor radio.

2)Safari de sons subalterns (sense límit de places) Lloc: per confirmar (s’informarà als participants més endavant)

Dissabte 17 (de 16h a 20h): captació, escolta i gravació de les freqüències naturals.